Kontaktirajte nas

Augusta Ferry 35, Rovinj

Moderni apartmani u centru Rovinja

Map Icon

  • venema@venema.hr

Rovinj

Rovinj, važno središte na zapadnoj obali Istarske Županije (Republika Hrvatska) i stjecište sjevernoga Jadrana, ima status grada i sjedištem je brojnih upravnih i administrativnih služba na županijskog i gradskoj razini (oko 15.000 stanovnika).

Rovinjsko priobalje razvedeno je brojnim uvalama, udolinama i rtovima. Zlatnu pejsažnu i ekološku važnost imaju park, šuma, Zlatni rt, Muntrav, otočje Sv. Andrije, područje Paluda, Limski zaljev i kamenolom u predjelu Monfiorenca. Duž obalnog pojasa, čija flora i fauna imaju naglašeno mediteransko obilježje,prevladava djelomice vlažna sredozemna klima. Dok čovjekova nazočnost na rovinjskom području seže u pretpovijesna razdoblja, starodrevna gradska jezgra,nastala na otočnoj gradini prethistorijske naseobine (brončano, željezno doba), potječe iz vremena II.-IV. stoljeća i pokazuje svojstvene mletačke urbanističko-graditeljske domašaje i obrasce nastale na kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj podlozi. Povijesno je središte smješteno na brežuljku i ograničenu prostoru nekadašnjeg otoka, s kućama zbijenim i nagomilanim jedna uz drugu sve do prostora pred baroknom crkvom sv. Eufemije koja svojim vitkim zvonikom nadvisuje grad, prostrani zaljev Valdibore na sjeveru, i onaj slikoviti otoka Sv. Katarine na jugu.

Rovinj je važno gospodarsko središte s vodećim djelatnostima i tvrtkama vezanim uz turističko-hotelsko poslovanje (hoteli, turistička naselja, autokampovi, privatan smještaj itd.), industriju (prvenstveno prerada duhana i proizvodnja ribljih konzervi), pomorstvo i ribarstvo. U gradu su sjedišta brojnih športskih društava, važnih znanstveno-istraživačkih institucija (Institut “Ruđer Bošković” s Akvarijem, Centar za povijesna istraživanja), kulturnih ustanova (Zavičajni muzej, Pučko otvoreno učilište s Gradskom knjižnicom Matije  Vlačića Ilirika, Matica hrvatska, Zajednica Talijana, Hrvatsko kulturno društvo “Franjo Glavinić”, KUD”Marco Garbin”, kazalište-kino “A. Gandusio”, Centar vizualnih umjetnosti “Batana”, Umjetnička kolonija, Limena glazba, Mažoretkinje, Ljetni festival klasične glazbe) te škola (predškolske ustanove, osnovne i srednješkole). Rovinj je pobratimljen s talijanskim gradovima Adriom i Camaioreom te s njemačkim Leonbergom.

Korisne poveznice:

Turistička zajednica Rovinj

Grad Rovinj

Photo Days Rovinj

Tvornica duhana Rovinj

Prognoza vremena – Wunderground

ACI marina

Župa Sveta Eufemija Rovinj

Lučka uprava Rovinj

Podijeli

  • Facebook
  • Twitter